بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

تماس با ما

تماس با ما

 شماره تماس بیمارستان دکتر علی شریعتی:  

07153350116

07153350117

شماره تماس جهت رسیدگی به شکایات: 

09387817767 بصورت تمام وقت

07153355267 در ساعات اداری