بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

تماس با ما

تماس با ما

تماس با ما  شماره تماس بیمارستان دکتر علی شریعتی:   07153350116 07153350117 شماره تماس جهت رسیدگی به شکایات:  09387817767 بصورت تمام وقت 07153355267 در ساعات اداری