بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا؛

 

هفته سلامت روان امسال از 18 الی 24مهرماه و با شعار  "سلامت روان برای همه: سرمایه گذاری بیشتر-دسترسی بیشتر، برای همه، همه جا " برگزار می شود.


#️⃣ عناوین هفته سلامت روان :

جمعه 18 مهر: نقش زیرساخت های سلامت روان در شرایط کرونا و پساکرونا

شنبه 19 مهر: متخصصین متعهد، مدافعین سلامت
یکشنبه 20 مهر: سیاستگذاران آگاه، سرمایه گذاری بیشتر در حوزه سلامت روان

دوشنبه 21 مهر: نقش نظام مراقبت های بهداشت اولیه در دسترسی به خدمات سلامت روان

سه شنبه 22 مهر: مشارکت سازمان های مردم نهاد، در ارتقاء سلامت روان جامعه

چهار شنبه 23 مهر: نقش رسانه در تبیین وضعیت سلامت روان و انگ زدایی

پنجشنبه 24 مهر: بیمه مؤثر، دسترسی بیشتر به خدمات سلامت روان