بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا؛

 

سهیلا شیبانی نژاد کارشناس ارشد روانپرستاری گفت:

افراد با سلامت ذهن و روان، کنترل بهتری روی احساسات خود دارند.

 

سلامت  روان نه تنها بر طرز تفکر، احساس و رفتار روزانه فرد تاثیر گذار است بلکه روی توانایی فرد در مواجهه با استرس ، غلبه بر چالش های زندگی ، ساخت روابط و بازسازی بعد از سختی ها هم تاثیرگزار می باشد .

ویژگی های سلامت روان در افراد چیست؟

  •  حس رضایت و خرسندی
  •  توانایی خندیدن و هیجان و سرگرمی داشتن در زندگی
  •  توانایی مقابله با استرس
  •  هدف داشتن در فعالیت ها ، روابط و زندگی
  •  انعطاف در یادگیری مهارت های جدید و توانایی تغییر
  •  تعادل بین کار و بازی ، استراحت و فعالیت
  •  توانایی ساخت و بهبود روابط
  •  اعتماد به نفس و عزت نفس

 

 از 18تا 24مهرماه هفته سلامت روان نامگذاری شده است.