بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;  

دکتر شعله خانی مدیر دارو معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت:واکسیناسیون کرونا برای عموم افرادیکه در گروههای اولویت دار قرار دارند اختیاری است و الزام وجود ندارد.

وی اظهار داشت: واکسن روسی به نام اسپوتنیک 5برای ایجاد مصونیت علیه ویروس کرونا 19COVID- استفاده میشود.

دکتر خانی اضافه کرد: اگر افراد قبل از ورود به پایگاه واکسیناسیون تب بالای 33 درجه داشته باشند تا رفع بیماری احتمالی زمینه ای اجازه واکسیناسیون ندارند.

به گفته این داروساز،افرادی که به دنبال تزریق نوبت اول واکسن کرونا نوع روسی(به نام اسپوتنیک 5)، دچار هر نوع عارضه شده اند برای تزریق نوبت دوم این واکسن منع مصرف دارند.

مدیر دارو معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت:افرادیکه سابقه ابتلا به بیماری کرونا را در یک سال گذشته داشته اند می توانند واکسینه شوند.

این دکتر داروساز ادامه داد: بهترین پاسخ ایمنی از حدود 2 هفته بعد از دریافت نوبت دوم واکسن ایجاد می شود ولی طول مدت محافظت این واکسن همانند سایر واکسن ها هنوز مشخص نیست.

وی بیان کرد: از موارد ممنوعیت مصرف این واکسن درخانمهای باردار و شیرده وهمچنین سن زیر 18سال میباشد.

دکتر خانی اضافه کرد: سابقه واکنش های حساسیتی شدید و وجود هر گونه بیماری حاد با یا بدون تب از موارد منع مصرف به شمار میرود البته این افراد حدود 2 هفته بعد از بهبودی می توانند جهت تزریق واکسن به مراکز تزریق واکسن مراجعه نمایند.

مدیر دارو معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت:تعداد نوبت دریافت این واکسن2 نوبت است که به فاصله 21 روز از همدیگر تجویز می شود اگر این فاصله هم بیشتر شود منعی برای تجویز نوبت دوم واکسن نیست.

وی ادامه داد: ویال های نوبت اول آبی رنگ و ویال های نوبت دوم قرمز رنگ هستندکه تا قبل از تزریق به افراد می بایست همواره در دمای کمتر از منفی 18درجه باشند.