بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

مراسم استقبال از فصل بهار در بخش اعصاب و روان بیمارستان دکتر علی شریعتی در تاریخ 25/12/1392 با حضور بیماران و پرسنل درمانی و ریاست محترم بیمارستان، سرکار خانم دکتر هدایتی برگزار گردید.