بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

طرح روانپزشکی جامعه نگر به منظور پیگیری بیماران بستری بخش اعصاب و روان بیمارستان دکتر علی شریعتی، پس از بهبود و ترخیص آنها و با هدف ادامه ی ارتباط بین تیم درمانی و بیماران، از اسفندماه 1392 آغاز گردیده و تا کنون حدود 80 بیمار را تحت پوشش دارد. در این طرح هر بیمار پس از ترخیص به مدت 1 سال و به صورت ماهانه از طریق تماس تلفنی پیگیری می شود تا از مصرف دارو، مراجعه به روانپزشک و روانشناس، بهبود علایم و مشکلات بین فردی اطمینان حاصل گردد.