بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

مانور دور میزی زلزله دربیمارستان شریعتی برگزار شد.

مانور دور میزی زلزله دربیمارستان شریعتی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا: دبیر کمیته بحران بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا گفت: درتاریخ11/6/97ساعت 11صبح با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان، مدیر درمانگاه حمزه، مهندس جوکاران نماینده معاونت بهداشتی وآقای حسینی نمایندهEOCشهرستان ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/news/gallery/18/09/15/news.1522.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

مانور دور میزی زلزله دربیمارستان شریعتی فسا


Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/news/gallery/18/09/15/news.1522.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29
مانور دور میزی زلزله دربیمارستان شریعتی فسا به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا: دبیر کمیته بحران بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا گفت: درتاریخ11/6/97ساعت 11صبح با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان، مدیر درمانگاه حمزه، مهندس جوکاران نماینده معاونت بهداشتی وآقای حسینی نمایندهEOCشهرستان ...

جلسه توجیهی و آموزشی سامانه کنترل نگهداشت منابع فیزیکی(cmms)

جلسه توجیهی و آموزشی سامانه کنترل نگهداشت منابع فیزیکی(cmms) به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; با توجه  به تاکیدات وزارت بهداشت بر اهمیت سامانه کنترل نگهداشت منابع فیزیکی(cmms) و با هدف آشنایی مسئولین بخشهای مختلف با این سامانه جلسه توجیهی و آموزشی توسط مهندس عزت زادگان در سالن کنفرانس بیمارستان ...

واکراند ایمنی داروخانه بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

واکراند ایمنی داروخانه بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا: واکراند ایمنی داروخانه بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا با حضور مدیر،مترون ومسئول فنی وپرسنل داروخانه برگزار گردید. دراین جلسه مشکلات ایمنی  و پرسنلی داروخانه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردید. ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/news/gallery/18/09/15/news.1531.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

برگزاری 4مانور دریک روز


Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/news/gallery/18/09/15/news.1531.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29
برگزاری 4مانور دریک روز به گزارش روابط  عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا: دبیر کمیته بحران بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا گفت:درتاریخ 13/6/97درساعت 8 صبح مانور دورمیزی از بخش اتفاقات با حضور مترون بیمارستان،رییس تاسیسات  ، دبیر کمیته بحران و پرسنل بخش اتفاقات برگزار گردید. در ...

نشست مشترک ریاست بیمارستان و مشاور امور بانوان فرمانداری

 نشست مشترک ریاست بیمارستان و مشاور امور بانوان فرمانداری به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا: نشست مشترک ریاست و مدیریت بیمارستان دکتر علی شریعتی با مشاور فرماندارفسا  در امور بانوان  در دفتر مدیریت این بیمارستان برگزار گردید  و مقرر شد بانوان هنرمند تحت نظر کمسیون امور بانوان فرمانداری، جهت ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/news/gallery/18/09/15/news.1529.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

مانورآنکال بحران دربیمارستان شریعتی برگزارشد


Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/news/gallery/18/09/15/news.1529.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29
مانورآنکال بحران دربیمارستان شریعتی برگزارشد به گزارش روابط  عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا: دبیر کمیته بحران بیمارستان دکتر علی شریعتی فساگفت:درتاریخ12/6/97درساعت19:30بعدازظهر مانورآنکال بحران باحضورسوپروایزرعصرو شب در بیمارستان برگزار گردید.این مانور فراخوان مسئولین بیمارستان ، رییس EOCومسئولین ...

تشکیل جلسه بررسی مشکلات بخش ها با واحد انتظامات

تشکیل جلسه بررسی مشکلات بخش ها با واحد انتظامات در روز چهارشنبه 97/5/10 جلسه ای با محوریت بررسی مشکلات بخش ها با واحد انتظامات بیمارستان دکتر شریعتی با حضور ریاست محترم ،مدیر ،مترون و مدیر امور عمومی و تمامی مسئولین مربوطه در دفتر مدیریت برگزار گردید. در این جلسه مشکلات مطرح شد و تصمیماتی اتخاذ گردید. ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/news/gallery/18/09/15/news.1524.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

مانور قطع برق، راههای خروج اضطراری و کپسولهای آتشنشانی دربیمارستان شریعتی


Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/news/gallery/18/09/15/news.1524.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29
 مانور  قطع برق، راههای خروج اضطراری و کپسولهای آتشنشانی دربیمارستان شریعتی به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا: دبیر کمیته بحران بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا گفت: درتاریخ12/6/97ساعت8 صبح با حضورمترون بیمارستان، مسئول تاسیسات و پرسنل بخش اعصاب و روان بیمارستان مانور دور میزی در رابطه با مشکلات بخش در زمینه بحران ...

تشکیل کمیته اقتصاد درمان بخش اعصاب و درمان

تشکیل کمیته اقتصاد درمان بخش اعصاب و درمان کمیته اقتصاد درمان بخش اعصاب و روان با حضور ریاست محترم ،مدیر ،مترون ،ودیگر مسئولین مربوطه در دفتر مدیریت بامحوریت بررسی مشکلات اسناد بیماران سرپایی  ECT، تعیین مسئول ECT ،تدابیری جهت کاهش کسورات بخش اعصاب و روان و تعیین رابط اقتصاد درمان این بخش،برگزار ...