بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

مانور دور میزی زلزله دربیمارستان شریعتی برگزار شد.

مانور دور میزی زلزله دربیمارستان شریعتی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا: دبیر کمیته بحران بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا گفت: درتاریخ11/6/97ساعت 11صبح با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان، مدیر درمانگاه حمزه، مهندس جوکاران نماینده معاونت بهداشتی وآقای حسینی نمایندهEOCشهرستان ...

برگزاری کنفرانس چیستی اعتیاد به مناسبت هفته ی سلامت روان

برگزاری کنفرانس چیستی اعتیاد به مناسبت هفته ی سلامت روان به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی : در روز پنجشنبه مورخ 97/7/19 جناب آقای دکتر ضرغامی متخصص اعصاب و روان ، کنفرانسی با موضوع چیستی اعتیاد به مناسبت هفته ی سلامت روان برگزار نمودند. ایشان در مورد آمار سلامت روان بیان کردند که : حدود 25 ...

کنفرانس ایمنی و سلامت شغلی

کنفرانس ایمنی و سلامت شغلی به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; راضیه آبادی کارشناس ایمنی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت:مخاطرات ایمنی در بیمارستان به دلیل وجود بخش های مختلف ، مواد موجود مصرفی و نیز روش های کاری گسترده می باشد وی در کنفرانس ایمنی و سلامت ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/news/gallery/18/09/15/news.1531.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

برگزاری 4مانور دریک روز


Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/news/gallery/18/09/15/news.1531.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29
برگزاری 4مانور دریک روز به گزارش روابط  عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا: دبیر کمیته بحران بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا گفت:درتاریخ 13/6/97درساعت 8 صبح مانور دورمیزی از بخش اتفاقات با حضور مترون بیمارستان،رییس تاسیسات  ، دبیر کمیته بحران و پرسنل بخش اتفاقات برگزار گردید. در ...

جلسه توجیهی و آموزشی سامانه کنترل نگهداشت منابع فیزیکی(cmms)

جلسه توجیهی و آموزشی سامانه کنترل نگهداشت منابع فیزیکی(cmms) به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; با توجه  به تاکیدات وزارت بهداشت بر اهمیت سامانه کنترل نگهداشت منابع فیزیکی(cmms) و با هدف آشنایی مسئولین بخشهای مختلف با این سامانه جلسه توجیهی و آموزشی توسط مهندس عزت زادگان در سالن کنفرانس بیمارستان ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/news/gallery/18/09/15/news.1529.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

مانورآنکال بحران دربیمارستان شریعتی برگزارشد


Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/news/gallery/18/09/15/news.1529.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29
مانورآنکال بحران دربیمارستان شریعتی برگزارشد به گزارش روابط  عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا: دبیر کمیته بحران بیمارستان دکتر علی شریعتی فساگفت:درتاریخ12/6/97درساعت19:30بعدازظهر مانورآنکال بحران باحضورسوپروایزرعصرو شب در بیمارستان برگزار گردید.این مانور فراخوان مسئولین بیمارستان ، رییس EOCومسئولین ...

پدافند غیر عامل

پدافند غیر عامل در تاریخ 97/8/15 جلسه پدافند غیر عامل با حضور ریاست محترم ، مدیر داخلی ،مدیر امور عمومی و مترون بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید و اهم اقدامات انجام شده مانند اقدامات مربوط به صرفه جویی در مصرف آب ،برق و گاز مورد بررسی قرار گرفت و همچنین آمادگی ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/news/gallery/18/09/15/news.1524.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

مانور قطع برق، راههای خروج اضطراری و کپسولهای آتشنشانی دربیمارستان شریعتی


Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/news/gallery/18/09/15/news.1524.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29
 مانور  قطع برق، راههای خروج اضطراری و کپسولهای آتشنشانی دربیمارستان شریعتی به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا: دبیر کمیته بحران بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا گفت: درتاریخ12/6/97ساعت8 صبح با حضورمترون بیمارستان، مسئول تاسیسات و پرسنل بخش اعصاب و روان بیمارستان مانور دور میزی در رابطه با مشکلات بخش در زمینه بحران ...

کنفرانس آموزشی "مروری بر افسردگی و اضطراب "

کنفرانس آموزشی به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریتی فسا; دکتر آرمان ضرغامی ریاست بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا گفت: به مناسبت  گرامیداشت هفته سلامت روان کنفرانس آموزشی تحت عنوان"مروری بر افسردگی و اضطراب " دراین بیمارستان برگزار شد. دکتر ضرغامی دراین کنفرانس ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/news/gallery/18/09/15/news.1522.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29

مانور دور میزی زلزله دربیمارستان شریعتی فسا


Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\sh/images/news/gallery/18/09/15/news.1522.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\sh\templates\fums\includes\helper.php on line 29
مانور دور میزی زلزله دربیمارستان شریعتی فسا به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا: دبیر کمیته بحران بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا گفت: درتاریخ11/6/97ساعت 11صبح با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان، مدیر درمانگاه حمزه، مهندس جوکاران نماینده معاونت بهداشتی وآقای حسینی نمایندهEOCشهرستان ...