بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

دکتر محمد هاشم هاشم پور معاون طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: مردم برای دریافت خدمات طب سنتی به پزشکان و مراکز دارای مجوز و مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنند.

وی  اظهار داشت:برخی افراد سود جو و فرصت طلب با طرح عناوینی همچون طب سنتی و طب اسلامی با بدیهی ترین مسایل پزشکی مانند واکسن و پیوند اعضا مخالفت می‌کنند و با مداخله در امور پزشکی که از دانش آن بی بهره هستند، موجب به خطر افتادن جان و از دست دادن مال برخی از مردم می شوند.
معاون طب ایرانی دانشگاه بیان کرد: این افراد و یا موسسه های فاقد مجوز و فاقد صلاحیت با وعده های واهی و حرف های دروغین، بیشتر دام خود را برای کسانی که بیماری های سخت درمان دارند، می گسترند و با منع بیماران از مراجعه به پزشکان و مراکز درمانی آنها را ناگزیر به استفاده از شیوه‌های درمانی نادرست و بدون مستندات علمی ترغیب می‌کنند.
دکتر هاشم پور که خود متخصص طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی فسا است، اظهار داشت: مردم در صورت مایل بودن به استفاده از طب سنتی، بهره مند شدن از خدمات آن و همچنین برای حفظ سلامت خود و خویشاوندانشان، فقط به مراکز مجاز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پزشکان دارای تحصیلات تخصصی و یا آموزش دیده که صلاحیت آنها در این زمینه از سوی مرجع رسمی تایید شده، مراجعه کنند 
وی بیان کرد: افزون بر اینکه افراد در مورد سلامت خود و جامعه وظایفی بر عهده دارند، دستگاه های ذی ربط هم باید برای ارتقای سواد سلامت جامعه و آگاهی بخشی به همگان، اهتمام و همکاری بیشتری داشته باشند