بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

اختلال حافظه

اختلال در انجام وظایف روزمره 

تغییر در خلق و خو و گم کردن زمان و مكان

اختلال در گفتار

اختلال در قضاوت

اختلال در تفكر 

جابه‌جا گذاشتن وسایل

از دست دادن یا كاهش انگیزه زندگی و تغییرات شخصیتی از علایم هشداردهنده بیماری آلزایمر هستند.