بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

جلسه ریشه یابی و مدیریت خطاهای دارویی و آزمایشگاهی با حضور ریاست بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا، مسئول فنی داروخانه، مسئول آزمایشگاه و مسئولین کلیه  بخشهای این بیمارستان  روز چهارشنبه 97/11/3 در این مرکز درمانی برگزار شد و  ضمن بحث و گفتگو در خصوص خطاهای آزمایشگاهی و دارویی،تصمیماتی جهت کاهش این خطاها  گرفته شد و در دستور پیگیری قرار گرفت.