بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

متخصص بیماریهای اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی فسا در کارگاه آموزشی توانمندسازی فرهنگیان بخش ششده و قره بلاغ در خصوص اختلال سوء مصرف مواد در نوجوانان گفت: یکی از علل زمینه ای مهم در گرایش نوجوانان به اعتیاد، درمان نشدن اختلالات روانپزشکی در دوران کودکی می باشد.

دکترآرمان ضرغامی با بیان اینکه علل گرایش به اعتیاد را می توان در سه زمینه زیستی، روان شناختی و جامعه شناختی بررسی کرد، افزود: اختلالات روانپزشکی در نوجوانان و کودکان رو به افزایش می باشد و می بایست این اختلالات شناسایی و درمان گردد و با بالابردن آگاهی نوجوانان و آموزش مهارت های زندگی، سطح سلامت روان آنها را افزایش داد.

این کارگاه آموزشی به همت معاونت پرورشی – تربیت بدنی آموزش و پرورش منطقه ششده و قره بلاغ و کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی فسا با محوریت اختلالات روانی در کودکان و نوجوانان در آموزش و پرورش ششده و قره بلاغ برگزار گردید