بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ، نمایشگاه توانمندیهای بیماران بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا در کانون حضرت مرضیه (س) دایر گردید.