بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

طی نشستی که با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا  و پرسنل داروخانه  این مرکز درمانی در دفتر ریاست برگزار شد از زحمات سرکار خانم ضرغامی مسئول قبلی داروخانه  با اهداء هدیه تقدیر و تشکر شد وآقای خیاط زاده به عنوان مسئول جدید داروخانه بیمارستان دکتر علی شریعتی معرفی گردید.