بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

در اولین جشنواره نظام  پیشنهادات و ثبت تجارب دانشگاه علوم پزشکی فسا از واحدهای برتر، پیشنهادات و تجارب برتر، پیشنهاددهندگان برتر و منتخبین واحدها با حضور هیات رییسه دانشگاه و مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی شیراز تقدیر گردید.
 
✅  واحدهای برتر:
معاون درمان : دکترمجتبی سهراب پور
معاون تحقیقات و فناوری: دکترمجتبی فرجام
ریاست بیمارستان دکترشریعتی: دکترآرمان ضرغامی
✅  پیشنهادات برتر:
زهرا میرزازاده
امین عسکری
رضوان بیژنی و دکترعلی قنبری اسد
عبدالرزاق سرسبز
✅  تجارب برتر:
 سیدحسن خادمی
عباس نیکنام
 بیتاسادات زگردی
✅  پیشنهاددهندگان برتر:
 زهرا میرزازاده
 امین عسکری
 مجتبی نوح پیشه
✅  منتخبین واحدها:
 دکترعباس عبداللهی( اساتید)
 دکترنیلوفر عابدین پور(دانشجویان)
 دکترعلی اصغر خالقی(هیات رییسه)
 لیلاسادات ابوالفتحی(معاونت درمان)
مهندس زهرا مجدی(معاونت غذا و دارو)
طاهره اسماعیلی( معاونت فرهنگی و دانشجویی)
مریم روحی جهرمی(معاونت بهداشت)
رضوان بیژنی(معاونت تحقیقات و فناوری)
فرزاد کریمیان(معاونت توسعه)
مدینه پورداراب(معاونت آموزشی)
فیروزه آوند(بیمارستان حضرت ولیعصر(عج))
زهرا مهر پیما(بیمارستان دکتر شریعتی)
فاضل افروز(اورژانس115)
فاطمه قنبری(حوزه ریاست)