بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

گزارش تصویری از اردوی سیاحتی زیارتی پرسنل بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا به مناطق تاریخی و گردشگری شیراز