بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

 پرسنل بیمارستان شریعتی و شماری از همراهان بیماران بستری در این بیمارستان با هدف کمک به بیماران تالاسمی و بیماران جراحی نیازمند به در یافت اقدام به اهداء خون نمودند در این برنامه که با همکاری سازمان انتقال خون این شهرستان انجام گرفت مقدار15 هزار سی سی خون جمع آوری شدو  سپس به سازمان انتقال خون منتقل گردید.