بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

صفیه کریمی مسئول بهبود کیفیت بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا گفت: دومین  نشست کمیته طب انتقال خون بیمارستان شریعتی با حضور جناب آقای دکتر ضرغامی ریاست، سرکار خانم زبردست مدیریت، سرکار خانم مهرپیما مترون بیمارستان ، دکترتوسلی پاتولوژیست و سایر اعضاء این کمیته برگزار شد .

وی بیان کرد: دراین جلسه در خصوص گواهی هموویژیلانس بیمارستان  شریعتی بحث و گفتگو شد و تصمیماتی گرفته شد.

به گفته وی دومین جلسه کمیته طب انتقال خون بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا چهار شنبه 98/2/11در مدیریت این مرکز درمانی برگزار شد.