بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی  بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

به مناسبت بزرگداشت روز جهانی کارگر از پرسنل خدمات بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا  با اهداء شاخه گل، لوح تقدیر و شیرینی تقدیر بعمل آمد.