بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش  روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

1-آموزش بهداشت دست در مدارس ابتدایی دخترانه  بنت الهدی و شاهد، و پسرانه مهرورزان و مهدکودک رسالت توسط سرکار خانم رابعه فیروزی،سرکار خانم خداداد و جناب آقای نوح پیشه

2-آموزش شیوه ی صحیح واهمیت رعایت بهداشت دست به کارکنان و مراجعین طب سنتی توسط سرکار خانم جعفری

3-توزیع پمفلت بهداشت دست در بخشهای  بالینی و غیربالینی بیمارستان 

4-تعهد کارکنان بیمارستان به رعایت بهداشت دست با هدف پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی به صورت نمادین با ثبت اثر دست.

5-آموزش حضوری آخرین روش بهداشت دست توسط کارشناس محترم کنترل عفونت معاونت درمان سرکار خانم آبادی

6-تهیه کلیپ بهداشت دست و روشهای صحیح شستشوی دست و ارسال در تمامی گروهها جهت آموزش عمومی 

7-قرار دادن شعار جهانی بهداشت دست" مراقبت پاک در دستان همه شماست" بروی صفحه نمایش تمام سیستمهای واحدها و بخشهای بیمارستان .