بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

سرکار خانم زبردست 

با نهایت تاسف در گذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده واز خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت  و غفران و برای شما طول عمر مسئلت دارم.

روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا