بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

سرکار خانم مهرپیما مترون محترم بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا گفت: جلسه آموزش پرسنل جدیدالورود پرستاری در محورهای مدیریت پرستاری ،کنترل عفونت ایمنی، اعتبار بخشی و آموزش  روز چهارشنبه 25 اردیبهشت  ماه در سالن کنفرانس بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا برگزار شد. در این جلسه آموزشهای لازم به پرسنل جدید الورود داده شد.