بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

جلسه مشاوره رایگان ورزشی جهت پرسنل خانم بیمارستان شریعتی با حضور کادر باشگاه نیکان  و  با هدف  ترغیب و تشویق کارکنان به شرکت در باشگاههای ورزشی و حفظ سلامت جسم  برگزار گردید.