بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

پرسنل بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا به پویش ملی کنترل فشار خون پیوستند.