بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

کنفرانس آموزشی  با موضوع داروهاي آنتی کوآگولانت و مراقبتهای  پرستاري آن توسط آقای حیدری  با حضور پرستاران  بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا  برگزار گردید.

این کنفرانس آموزشی در تاریخ 98/3/26در سالن کنفرانس بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا برگزار و مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.