بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

دوره آموزشی تدابیر پزشکی و پرستاری در اختلال کتواسیدوز دیابتی با ارائه آقای حیدری در تاریخ 15 تیرماه سالن کنفرانس بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا برگزار گردید.