بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

دوره آموزشی آتش نشانی با ارائه آقای نیک مهر و با حضور پرسنل درمانی و غیردرمانی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا چهارشنبه نهم مرداد ماه در سالن کنفرانس این بیمارستان برگزار شد .

همچنین آموزش عملی این دوره آموزشی نیز با حضور پرسنل در محوطه بیمارستان برگزار شد.