بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

جلسه پرسش و پاسخ با حضورآقاي كريمزاده مدير منابع انساني ،آقاي نيكنام مدير توسعه و تحول اداري در دانشگاه علوم پزشکی فسا و پرسنل بیمارستان شریعتی روز دو شنبه 14 / 5 / 98 در سالن کنفرانس این مرکزدرمانی برگزار شد.

در این نشست در خصوص مطالبات پرسنلي اعم از حقوق و دستمزد ، ارتقاء رتبه ، طبقه بندي مشاغل ، مرخصي ها ، استعلاجي ،موارد كارگزيني و.... بحث و گفتگو شد.