بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

دکترخالقی ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا جهت بررسی مسائل و مشکلات بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا، درراس هیاتی از معاونان و مسئولین واحدهای این دانشگاه در جلسه پرسش وپاسخ بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا حضور یافتند.

در این نشست  که ریاست ،مدیریت ،مترون ،مسئولین بخشها و واحدهای مختلف و پرسنل اداری و درمانی بیمارستان شریعتی شرکت داشتند دکتر خالقی ضمن توجه به نقطه نظرات و گزارشات حاضرین به سوالات آنان نیز پاسخ دادند.

جلسه پرسش و پاسخ روز سه شنبه 98/5/15 در سالن کنفرانس بیمارستان شریعتی برگزار شد.