بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

مرتضی رحیم زاده مسئول تاسیسات بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا در صعود اخیرش به قله دماوند، بنر منقش به تصویر عبدالرضا صفری پرسنل روشندل واحد اطلاعات این بیمارستان که علاقه بسیار زیادی به دماوند دارد را بر فراز این قله نصب کرد.

نوشته های روی این بنر جملاتی است که این روشندل در وصف دماوند گفته است:

سلام به دماوندهمیشه استوار

 سلام به کوهی که با بودنش صبر و استقامت را به ما آموخت و به ما یاد داد که در مقابل مشکلات و سختی ها مثل خودش مقاوم و استوار باشیم.

من دماوند را ندیده ام، ساده بگویم هیچ کوهی را ندیده ام، اما خوشحالم که فردی مثل کوه در کنارم مرا با حرفهایش به دماوند میبرد و مرا با خودش در کوهنوردی همراهی می کند.

از طرف کسی که هرگز کوه را ندیده اما مثل کوه زندگی میکند.