بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا:

خانم زبردست مدیریت بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا در راس هیاتی از مدیران این مجموعه ضمن دیدار با  خانم دکتر خانی ، روز داروساز را  با اهداء گل به ایشان تبریک گفت.