بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

دوره آموزشی انفلوآنزا با ارائه  خانم دکتر پورمنتصری روز سه شنبه 12 شهریورماه در سالن کنفرانس بیمارستان شریعتی برگزار گردید.