بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

در حال حاضر عوارض ناشی از  پیامد های خدمات سلامت و  وقایع ناخواسته در سیر درمان و مراقبت بیماران در بخش بستری و سرپایی  یکی از علل عمده مرگ و میر بیماران محسوب و به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه های نظام های سلامت در سراسر جهان مطرح می باشد. بر اساس برآورد سازمان جهانی بهداشت، خدمات غیر ایمن سلامت، سالیانه  منجر به مرگ بیش از 2.600.000 نفر در کشورهای با درآمد متوسط و پایین در سراسر دنیا می شود که در 75 درصد موارد قابل پیشگیری می باشند. در بسیاری از کشورها، بالا بودن عواقب ناشی از خدمات غیر ایمن و تاثیر بهبود سیستم ها و روش ها در کاهش این عوارض توجه و اقدامات عملیاتی جهت ارتقاء ایمنی بیمار را در رأس مباحث اجرایی و مدیریتی بیمارستانی مورد  توجه و تامل ویژه قرارداده  است.

در همین راستا سازمان جهانی بهداشت برای اولین بار روز 26  شهریور سال جاری مطابق با 17 سپتامبر سال 2019 میلادی را به عنوان"World Patient Safety Day"روز جهانی بسیج ایمنی بیمار اعلام نموده است.