بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

دوره آموزشی ایزوله کردن و مهار فیزیکی و شیمیایی بیمار با ارائه دکتر خدامان  در دو سانس یک ساعته روز پنجشنبه 28 شهریور در سالن کنفرانس بیمارستان شریعتی بر گزار گردید.