بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

کمیته رفاهی بیمارستان شریعتی به ریاست دکتر ضرغامی و با حضور مدیران این مرکز درمانی در دفتر مدیریت تشکیل جلسه داد و به بررسی برنامه های رفاهی و ورزشی این بیمارستان پرداخت.