بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

فایل صوتی کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی و تربیت فرزند با ارائه دکتر ندا دیلمی جهت استفاده علاقمندان پیوست میباشد.

پیوست ها:

حجم فایل:0.00 بایت