بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

به مناسبت گرامیداشت روز حسابدار و هفته حسابداری دکتر ضرغامی ریاست بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا در راس هیاتی از مدیران ارشد این بیمارستان با حضور در واحد حسابداری دانشگاه علوم پزشکی فسا، با رییس و کارکنان این واحد دیدار کرد و با اهداء گل و شیرینی به آنان این روز  را تبریک گفت.