بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

 به مناسبت روز دانشجو ریاست بیمارستان، مدیریت بیمارستان و مدیر عمومی بیمارستان در قالب هیاتی ضمن حضور در بخشهای مختلف بیمارستان شریعتی و دیدار با دانشجویان، روز دانشجو را با اهداء گل و شیرینی به آنها تبریک گفتند.