بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

باز هم افتخاری دیگر در کارنامه بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

سرکار خانم زهرا مهرپیما

مدیر محترم خدمات پرستاری بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

کسب عنوان پرستار نمونه کشوری در سال 98 که حاصل سالها تلاش در راستای جلب رضایت بیماران و ارتقای کیفیت خدمات پرستاری میباشد را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا