بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع همکاران محترم می رساند:

غرفه توانمندیهای  پرستاری که قرار بود به مناسبت بزرگداشت هفته پرستار در بیمارستان شریعتی برگزار گردد به دلیل شهادت سردار بزرگ اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی کنسل گردید.

از خانمها  مریم کریمی، سمیه بخشی زاده، ساجده حیدری و فاطمه فروهر نیا که هنرهای دستی خود را جهت ارائه در این غرفه به دفتر خدمات پرستاری تحویل دادند تشکر و قدر دانی میشود