بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

دکتر خالقی ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا در راس هیاتی از مدیران این دانشگاه ضمن حضور  در بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا و دیدار با کارکنان این بیمارستان ، به منظور بررسی مسائل و مشکلات بیمارستان دکتر علی شریعتی با مدیران و مسئولان واحدها و بخشهای مختلف این مجموعه درمانی تشکیل جلسه داد. در این  نشست که در دفتر مدیریت این بیمارستان برگزار شد مدیران و مسئولان حاضر در جلسه  مسائل و مشکلات  مربوط به حوزه خود را مطرح نمودند.