بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

دوره آموزشی  احکام نماز با ارائه حاج آقا شرفی امام جماعت بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا و با حضور پرسنل این بیمارستان برگزار گردید. در این دوره آموزشی با اشاره به احادیث و روایات در خصوص فضیلتهای نماز سروقت و آثار نماز بر زندگی انسان و جامعه صحبت شد این دوره مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.