بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

سرکار خانم میرزازاده و جناب آقای زراعتکاران به عنوان اعضای تیم اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در بیمارستان شریعتی و دیدار با پرسنل واحدها و بخشهای مختلف این بیمارستان از تلاش و زحمات آنان در پیشبرد اهداف بهداشتی درمانی و اعتبار بخشی بیمارستانی تشکر و قدر دانی کردند.