بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

در صورت سفر به این مناطق احتیاطات زیر توصیه می شود:

1. از تماس با بیماران اجتناب شود.

2. از تماس با حیواناتی که حامل ویروس هستند پرهیز نمایید

3. عدم خوردن گوشت پستانداران و ماهی به صورت خام و یا نیمه پخته

4. شستن دستها با اب و صابون به صورت مکرر(یا استفاده از محلول حاوی الکل)

5. دهان، صورت، چشم ها و بینی لمس نشوند.

6. استفاده از ماسک هنگام تماس با بیماران و یا افراد مشکوک به بیماری

اگر خود مبتلا هستید برای محافظت از دیگران نکات زیر توصیه می شود:

1. از منزل حتی الامکان خارج نشوید.

2. دستهای خودرا مکررا با آب و صابون بشویید.

3. در منزل از اتاق خود خارج نشوید واز  سرویس بهداشتی مجزا استفاده کنید.

4. در هنگام سرفه و عطسه از دستمال استفاده کنید.

5. پوشیدن ماسک

6. در صورت تنگی نفس و درد قفسه سینه با پزشک خود تماس بگیرید.

در صورت بستری شدن در بیمارستان اقدامات زیر توصیه می گردد.

1. رعایت احتیاطات قطره ای و تماسی (در صورت امکان بیماردر اطاق با شرایط Airborne isolation قرار گیرد). در صورت اعمال تولید کننده ائروسل(برونکوسکوپی-تراکئوتومی-اینتوباسیون-احیا قلبی ریوی) باید احتیاطات airborne برقرار شود.

2. در صورتیکه اتاق ایزوله موجود نباشد بیماران گروهی می توانند در یک اتاق بستری شوند.

3. تختها در فاصله حداقل یک متری از یکدیگر قرار بگیرند.

4. بیمار ماسک بپوشد.

5. پرسنل بهداشتی که از این بیماران مراقبت می نمایند باید ماسکN95بپوشند و احتیاط تماسی را رعایت نمایند و بهداشت دست فراموش نشود. پوشیدن عینک، شیلد صورت و گان توصیه می شود.

6. به بیماران آموزش داده شود که هنگام سرفه و عطسه از دستمال استفاده نمایند.

7. وسایل مورد استفاده فقط باید برای یک بیمار استفاده شود. در صورت اشتراک در وسایل مانند کاف فشار خون برای گندزدایی از اتیل الکل70% استفاده شود.

8. بیمار حتی الامکان برای کارهای غیر ضروری از اتاق خارج نشود.

9. محدودیت در تعداد ملاقات کنندگان

10. تمیز کردن محیط با آب و دترژان و گندزدایی با محلول هیپوکلریت سدیم

احتیاطات تماسی و قطره ای تا زمانی که بیمار بی علامت شود باید ادامه یابد.