بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

دکترخالقی ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا ضمن بازدید از بیمارستان شریعتی و بررسی روند بهبودی بیماران بستری مشکوک به بیماری کرونا ازتمامی پرسنلی که به عنوان خط مقدم ارائه خدمات سلامت مشغول خدمت رسانی به بیماران بستری مشکوک به بیماری کرونا هستند تقدیر و تشکر ویژه کردند .