بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

در راستای تهدیدات و انتشار ویروس کرونا، طرح پیشگیری و مقابله با این ویروس ، قستهای مختلف بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا اعم از محوطه، درب و پنجره، دیوارها و ....با استفاده از محلول مخصوص ضدعفونی گردید.