بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

کمیته طب انتقال خون تشکیل جلسه داد.

کمیته طب انتقال خون تشکیل جلسه داد. به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; کمیته طب انتقال خون بیمارستان شریعتی با حضور جناب آقای دکتر ضرغامی ریاست، سرکار خانم زبردست مدیریت، سرکار خانم مهرپیما مترون بیمارستان ، دکترتوسلی پاتولوژیست و سایر اعضاء این کمیته تشکیل جلسه داد. دراین ...

شستن دستها را فراموش نکنید.

شستن دستها را فراموش نکنید. به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; شستن دستها به روش صحیح تا ۸۰ درصد خطر عفونتهای بیمارستانی را کاهش می دهد.

اردوی ویژه بیماران درمانگاه خاص برگزار شد.

اردوی ویژه بیماران درمانگاه خاص برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا باهدف تقویت روحیه بیماران و  بهبود سلامت جسمی آنها، اقدام به برگزاری اردویی جهت بیماران درمانگاه بیماران خاص نمود. این اردوی تفریحی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی بیماران ...

ایستگاه غربالگری فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان شریعتی

ایستگاه غربالگری فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان شریعتی به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا سنجش فشار خون مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ...

تیم داخلی اعتبار بخشی بیمارستان سنجه واحد دیالیز را مورد ارزیابی قرار دادند.

تیم داخلی اعتبار بخشی بیمارستان سنجه واحد دیالیز را مورد ارزیابی قرار دادند. به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; مدیریت، مترون ،مسئول بهبود کیفیت و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار در بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا به عنوان تیم داخلی اعتبار بخشی بیمارستان در بخش دیالیز حضور یافتند و سنجه واحد دیالیز را مورد ارزیابی ...

بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره برق شهرستان فسا

بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره برق شهرستان فسا به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره برق شهرستان فسا سنجش فشار خون پرسنل اداره برق و مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ...

بسیج ملی کنترل فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان

بسیج ملی کنترل فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا سنجش فشار خون مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ...

کنترل فشار خون در درمانگاه حمزه

کنترل فشار خون در درمانگاه حمزه به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در درمانگاه حمزه سنجش فشار خون مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ایستگاه توسط ...

کنفرانس آموزشی داروهای آنتی کوآگولانت برگزار گردید.

کنفرانس آموزشی داروهای آنتی کوآگولانت برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; کنفرانس آموزشی  با موضوع داروهاي آنتی کوآگولانت و مراقبتهای  پرستاري آن توسط آقای حیدری  با حضور پرستاران  بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا  برگزار گردید. این کنفرانس آموزشی در تاریخ 98/3/26در سالن کنفرانس ...