بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

بسیج ملی کنترل فشار خون در درمانگاه حمزه

بسیج ملی کنترل فشار خون در درمانگاه حمزه به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در درمانگاه حمزه سنجش فشار خون مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ایستگاه توسط ...

ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در بیمارستان شریعتی

ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در بیمارستان شریعتی به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا سنجش فشار خون پرسنل  مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ...

فشار خون بدانیم واقدام کنیم

فشار خون بدانیم واقدام کنیم به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; در اولین روز استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی فشار خون در بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا تعداد 75 نفر از مراجعین به پویش بسیج ملی کنترل فشار خون پیوستند. در این روز تعداد 75نفر از مراجعین توسط ...

استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره آب شهرستان فسا

استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره آب شهرستان فسا به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره آب شهرستان فسا سنجش فشار خون پرسنل اداره آب و مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ...

واکراند ایمنی بخش آنکولوژی

واکراند ایمنی بخش آنکولوژی به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; واکراند ایمنی بخش آنکولوژی جهت بررسی مشکلات ایمنی بخش آنکو، تجهیزات پزشکی و ایمنی بیماردر مدیریت بیمارستان برگزار شد .

الکترونیکی شدن پرونده های پزشکی

الکترونیکی شدن پرونده های پزشکی به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; نشستی با حضورمدیریت ، مترون ، سرپرستاران،سوپروایزران و منشی های بخشهای مختلف بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا در مدیریت بیمارستان با محوریت الکترونیکی شدن پرونده های پزشکی و مشکلات آن به روایت تصویر

سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد بر مردم ایران و آزادگان سراسر جهان تسلیت باد.

سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد بر مردم ایران و آزادگان سراسر جهان تسلیت باد. به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; امام خمینی (ره) شخصیتی است که با یک عمر مجاهدت خستگی ناپذیر، نظام مقدس جمهوری اسلامی را بر مبنای اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم) بنیان نهاد و به عنوان الگو به جهانیان معرفی کرد. بدون شک ...