بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان؛ دکترمریم حضرتی معاون پرستاری وزیر بهداشت با اهداء لوح از تلاش های خانم صدیقه اشرافی در تحقق اهداف عالیه نظام سلامت قدردانی نمودند.

 

news.5981