بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

به مناسبت دهه فجر، آقای مرتضی رحیم زاده پرسنل بیمارستان دکتر علی شریعتی به قله 4811 متری سبلان صعود کرد.

سبلان سومین قله بلند ایران پس از دماوندبه ارتفاع ۵۶۷۱ متر و علم کوهبه ارتفاع ۴۸۵۰ متر، یک کوه آتشفشانی غیرفعال است و این کوه در مرحله فومرولی قرار دارد. ارتفاع قله این کوه ۴۸۱۱ متر است و در بالای قله آن دریاچه کوچکی قرار دارد